DETALLS ESDEVENIMENTS
  2023 -  Parròquies de Corbera
  Events a Santa Maria i Sant Antoni. 2023.
 

 PARRÒQUIES DE CORBERA 2023

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Horaris de Misses 2023 
 
 
 
 
 
 
St. ANTONI ABAT 
Dilluns, dimecres i divendres a les 19h.
Dijous a les 19h exposició del santíssim.
Dissabte a les 20h.
 Diumenge a les 12h. 
 
 
 
 
 
 
Sta. MARIA 
Dijous a les 9’15h.
Dissabte a les 18h.
Diumenge a les 10’30h.